VISION
Vi har en vision om en värld där hästar och människors lika värde är en självklarhet.
Vi tror att hästar har en inre värld liknande vår, och vi utgår från övertygelsen att varje individ har rätt att existera för sin egen skull. Det är tack vare insikten om vårt eget värde vi som människor kan leva våra liv i frihet, med en känsla av att vi själva styr våra liv inifrån. Just därför vill vi verka för att människan respekterar hästens värde, så att de också kan åtnjuta frihet, självstyre och känslan av sitt eget existensberättigande.


VÄRDEGRUND
Vi strävar efter att det vi gör och är, både i våra hästars närvaro och utan dem, vilar på följande värdegrund:
Vi vill att hästens liv och vardag utan människan är fylld med allt det som hästen som art behöver, så att ett eventuellt val av samvaro eller träning med människan enbart är en guldkant. Vi vill att människan är fylld av allt det som hon behöver för att vara i balans, innan hon möter sin häst. Vi vill möta varje häst som den unika individ den är, närvarande i nuet. Vi tar avstånd från tvång och manipulation, och har istället samtycke som ledord. Läs mer om vår värdegrund här.


GEMENSKAP
Vår önskan är att föra samman alla er som delar en önskan om frihet och egenvärde för häst och människa.